„Nechoď vždy len po vychodených cestách, lebo vedú len tam, kde už boli iní. “
Alexander Graham Bell
pokračovať
# interiér # koncert # portrét # produkt # svadba # video
@
MENU